Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolekce XXI - Haifa, Eliášova jeskyně

24. 10. 2008

Izrael takový, jaký je ...

.

 

 

Severoizraelské přímořské město Haifa a hora Karmel patří k sobě stejně jako Jeruzalém a hora Sion. Z biblického  záznamu víme, že hora Karmel je spojena s činností  Eliáše, jednoho z nejvýznamnějších izraelských proroků.  Nedaleko haifského pobřeží, přes autostrádu vedoucí do Tel Avivu,  nachází se  jedno  z nejposvátnějších míst v Zemi izraelské -   jeskyně, kde se podle tradice Eliáš zastavil na cestě k památné a pro něj  vítězné konfrontaci s proroky pohanského boha Bála na Karmelu. Událost je podrobně popsána v 18. kapitole První knihy Královské.

.

V této kolekci se do Eliášovy jeskyně  prostřednictvím snímků Lumíra Hanuše společně podíváme.

.

 

Obrazek

...1   Začínáme pohledem od Eliášovy jeskyně na hladinu Středozemního moře.

 

.

 

Obrazek

... 2   Pohled od jeskyně k Námořnímu muzeu.

 

.

Následují 4 pohledy na vstup do jeskyně:

.

 

Obrazek

... 3

 

.

 

Obrazek

... 4

 

.

Obrazek

... 5

.

Obrazek

... 6

.


3x pohled na místo před jeskyní vyhrazené pro zapálení svící:

.

 

Obrazek

... 7

 

.

 

Obrazek

... 8

 

.

 

Obrazek

... 9

 

.

 

Obrazek

...1o   Informační tabule   v angličtině.

.

 

Obrazek

... 11    Informační tabule v hebrejštině.

 

.

 

Obrazek

... 12   Eliášova jeskyně se dělí na pravou(mužskou) a levou(ženskou) část. V té, která je určena pro půvabnější polovinu lidského pokolení se nachází tato malá jeskyňka.

.

 

Obrazek

... 13   Jiný pohled na ženskou část jeskyně s jeskyňkou.

 

.

Série momentek z mužské části jeskyně:

.

 

 

 

Obrazek
14 ...

.

 

Obrazek

15 ...

 

.

 

Obrazek

16 ...

 

.

 

Obrazek

17 ...

 

.

 

Obrazek

18 ...

 

.

 

Obrazek

19 ...

 

.

 

Obrazek

2o ...

.

 

Obrazek

... 21   Závěs ve výklenku v čelní stěne jeskyně. Tento prostor je přístupný mužům i ženám.

.

 

Obrazek

... 22    Totéž jako obr. 21.

 

.

 

Obrazek

... 23   Svítilna zavěšená u stropu jeskyně.

.

Podobně jako u jeruzalémské Zdi nářků, i zde nacházíme v puklinách stěn zastrčené lístky s osobními texty návštěvníků. Patrné jsou také dávné nápisy vryté do zdi:

.

 

Obrazek

... 24

.

 

Obrazek

... 25

 

.

 

Obrazek

... 26

.

 

Obrazek

... 27

.

 

 

Obrazek

... 28

 

.

 

Obrazek

... 29

.

 

Obrazek

... 3o    Informační tabule s uvedením návštěvních hodin. Hebrejsky, anglicky, arabsky.

.

 

Obrazek

... 31   Hebrejský informační nápis na cestě k jeskyni od silnice.

.

 

Obrazek

... 32   Celkový pohled na  počátek výstupu k jeskyni od pobřežní silnice silnice v Haifě.

.


Od pobřeží  ke klášteru Stella Maris na hoře Karmel vede lanová dráha. Zde trojí pohled od Eliášovy jeskyně.

.

 

Obrazek

... 33  Stanice u pobřeží.

.

 

Obrazek

... 34   Lanovka se třemi zavěšenými kabinami.

.

 

Obrazek

... 35   Detailní pohled na kabiny lanovky.